Alfa category image

Alfa

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Polna 9 B

96-500 Sochaczew

Kupony rabatowe

Oferta nie udostępnia kuponów

Opis działalności

„Dziecko chce być dobre,
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak
Ukochane przesłanie Janusza Korczaka, którym w życiu kieruje się p. Aneta

Inspiracją do stworzenia tego miejsca była długoletnia praca z dziećmi i pasja poznawania ich spontanicznego zachowania; radość z każdego uśmiechu i małego sukcesu oraz codziennego przezwyciężanie dziecięcych trudności i smutku”
- pomysłodawczyni i założycielka Poradni -
Aneta SłubikPoradnia działa jako placówka oświatowa, zgodnie z najnowszym Prawem oświatowym. Mając na uwadze i celu zapewnienie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom/opiekunom oraz nauczycielom dostępu do poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego, doradztwa zawodowego i psychoedukacji, niosąc pomoc i zapewniając wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, wyrównanie szans edukacyjnych uczniom potrzebującym wsparcia, powołana została nasza Poradnia. Poradnia świadczy usługi diagnostyczne, terapeutyczne, edukacyjne oraz porady i konsultacje na rzecz dzieci, młodzieży, ich rodziców, osób dorosłych, nauczycieli.
Informujemy, że Poradnia jest uprawniona do przeprowadzania diagnoz psychologiczno-pedagogicznych w zakresie specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz wydawania opinii na potrzeby rodziców i szkół. Poradnia znajduje się na liście Kuratorium Oświaty placówek uprawnionych do wydawania takich opinii. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Poradni jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Poradnia oferuje

DLA DZIECKA:
diagnoza w zakresie:
- specyficznych trudności w nauce
- zaburzeń zachowania
- zaburzeń emocjonalnych
- diagnoza na podstawie prawa oświatowego z 2016 r., w tym dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, wydanie stosownych opinii
- konsultacje psychologiczne i indywidualne spotkania terapeutyczne w celu identyfikacji trudności, zaburzeń oraz poszukiwanie rozwiązań i wsparcie psychologiczne
- terapia pedagogiczna- szereg całościowych oddziaływań o charakterze pedagogicznym mającym na celu pomóc dziecku w niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych jak również podwyższyć samoocenę dziecka oraz motywację do dalszego działania.
- doradztwo zawodowe- identyfikacja predyspozycji zawodowych (w oparciu o standaryzowane narzędzia psychometryczne) oraz tworzenie profilu zawodowego pomagającego w doborze ścieżki edukacyjnej
- biblioterapia (bajkoterapia), zajęcia mające na celu wsparcie i rozwój dzieci w pokonywaniu trudności emocjonalnych
- socjoterapia- spotkania indywidualne lub grupowe skoncentrowane na rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych oraz - minimalizowanie wycofania, nieśmiałości, lęku w kontaktach międzyludzkich
- warsztaty psycho-edukacyjne- skierowane na rozwój dzieci i młodzieży w zakresie edukacyjnym, społeczno- emocjonalnym, psychologicznym (propozycje szczegółowych zajęć znajdziecie Państwo w zakładce aktualności)
- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, które ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole


DLA RODZICÓW:
- pomoc rodzicom/opiekunom w rozwijaniu i rozpoznawaniu indywidualnych możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży.
- wsparcie rodziców/opiekunów w procesie wychowania przedszkolaka, ucznia i nastolatka.
- współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi, szkołami, organizacjami i instytucjami oraz mediami.
- działalność edukacyjną, profilaktyczną i informacyjną
- szkolenia, warsztaty psychoedukacyjne na terenie całej Polski.

DLA NAUCZYCIELI:
- poradnia proponuje szkolenia, warsztaty i treningi dla nauczycieli i rad pedagogicznych na terenie wybranej szkoły lub w naszej placówce (szczegółowa oferta w zakładce aktualności)
- spotkania samokształcące oparte na współpracy nauczycieli/ pedagogów
- wspomaganie nauczycieli/ wychowawców/ pedagogów w pracy wychowawczej, terapeutycznej i dydaktycznej.


DANE KONTAKTOWE:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Alfa”
Budynek Kliniki „Alfa” ul. Polna 9b, 96-500 Sochaczew
tel. 608-311-508 – zapisy + kontakt do właściciela Poradni


Komentarze i oceny

Dziękujemy za Twoją opinie.

Niepoprawne dane

Dodaj ocenę

Zaloguj się aby dodawać komentarze

Kupony rabatowe

Aktualnie brak kuponów do wyświetlenia.